TV Waddinxveen

TENNISPARK "DE WOERD"

  
Get Adobe Flash player

Algemene voorwaarden tennislessen

 waaronder les wordt gegeven door de tennisleraren:

 •       Frank van den Berg;
 •       Karen van Drimmelen
          
 1. De cursist verbindt zich alleen of in combinatie met anderen een cursus van 20   lessen te nemen.
 2. De leraren zijn verplicht deze lessen te geven.
 3. Een les zal een uur of een half uur duren. Onder een lesuur wordt verstaan een periode van 50 minuten, onder een half uur een periode van 30 minuten.
 4. Het lesgeld dient voor het begin van de cursus te worden voldaan. Bij tussentijds beëindigen van de cursus verplicht de cursist zich het totale lesgeld te voldoen.
 5. De leraren zorgen voor tennisballen.
 6. Indien de cursist niet op de les verschijnt, is dat voor haar/zijn rekening, terwijl de cursist zich zo spoedig mogelijk dient af te melden bij de leraar.
 7. Indien de leraar niet op de les verschijnt, zal dit worden vergoed door een extra les te geven.
 8. Indien door weers- of baanomstandigheden een gedeelte van de les geen doorgang kan vinden, wordt die les als normaal gespeeld beschouwd. Kan echter geheel geen les worden gegeven, dan geldt de volgende regeling:
  • één vervallen les -     wordt niet ingehaald.
  • twee vervallen lessen -     er wordt één les ingehaald.
  • drie vervallen lessen -     er worden twee lessen ingehaald
  • vier vervallen lessen -     er worden twee lessen ingehaald

     Er worden dus maximaal 2 lessen ingehaald.

 1. De cursist is verplicht in tenniskleding op de baan te verschijnen.
 2. De door de leraar te leveren prestatie bestaat uitsluitend uit het geven van tennislessen.
 3. Wanneer de cursist tijdens de cursus op vakantie gaat, dient hij/zij zelf voor een vervanger te zorgen. Zo niet, dan vervallen die lessen.
 4. De lessen, die vervallen tijdens de vakantie van de leraar, vinden plaats op een later tijdstip.
 5. De leraren zijn niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van de gebeurtenissen tijdens de lessen. De cursisten nemen deel aan de lessen voor eigen risico.
 6. De cursist dient lid te zijn van T.V. Waddinxveen om deel te kunnen nemen aan    de lessen.
 7. Bij het begin van de cursus worden de cursisten geacht met deze algemene voorwaarden bekend te zijn, en daarmee akkoord te gaan.