TV Waddinxveen

TENNISPARK "DE WOERD"

  
Get Adobe Flash player

Opzeggen Lidmaatschap

Als u besluit om uw lidmaatschap van onze vereniging op te zeggen, dan kunt u dit per mail doorgeven aan de ledenadministratie. Opzeggingen moeten voor 1 december bij de ledenadministratie ingediend te zijn. Deze opzeggingen zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging door de ledenadministratie. Opzeggingen na 1 december kunnen niet meer in behandeling worden genomen voor het nieuwe seizoen.

Dit geldt voor alle lidmaatschapsvormen, waaronder het ondersteund lidmaatschap.

wetgeving opzegging lidmaatschap

In 2010 is een wetsvoorstel door de 1e kamer aangenomen over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en andere overeenkomsten. Deze wet is 1 december 2011 in werking getreden. Deze nieuwe regelgeving geldt niet voor verenigingen. Volgens de nieuwe wet moeten verenigingen er wel voor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Verenigingen hebben alleen de verplichting hun leden te wijzen op de manier waarop het lidmaatschap kan worden beëindigd en voor welke datum.