Contributie

Hieronder vind je een overzicht van de contributie per soort lidmaatschap.De leeftijd die in het verenigingsjaar (= kalenderjaar) 2020 wor
dt bereikt, is bepalend voor de categorie waarin een jeugdlid valt en derhalve ook voor de hoogte van de contributie e.d.

Zomerseizoen: 30 maart 2020 t/m 4 oktober 2020
Winterseizoen: 5 oktober 2020 t/m 31 maart 2021

*Alleen na ontvangst van een schriftelijk verzoek hiervoor bij de Secretaris en accordering door het bestuur.