Lidmaatschap en Contributie

Hieronder vind je een overzicht van de contributies voor 2022 per soort lidmaatschap.
In het seizoen 2022-2023 hanteren we een ''jubileum tarief''. Kom nu tennissen en krijg nog eens 50% korting* op onderstaande tarieven! 

Maak kennis met T.V. Waddinxveen! 

*geldig voor nieuwe lidmaatschappen vanaf 19 augustus t/m 31 maart 2023 met uitzondering van de bijdrage competitie. De leeftijd die in het verenigingsjaar (= kalenderjaar) 2022 wor
dt bereikt, is bepalend voor de categorie waarin een jeugdlid valt en derhalve ook voor de hoogte van de contributie e.d.

Zomerseizoen: 1 april 2022 tot 2 oktober 2022
Winterseizoen: 2 oktober 2022 t/m 31 maart 2023

Opzeggen van het lidmaatschap

ls u besluit om uw lidmaatschap van onze vereniging op te zeggen, dan kunt u dit schriftelijk of per mail doorgeven aan de ledenadministratie.
Opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 1 december van het kalenderjaar plaatsvinden.

Een schriftelijke opzegging kunt u richten aan:

Ledenadministratie:
Dorpstraat 11c
2742 AH Waddinxveen.

Een opzegging per e-mail kunt u richten aan: ledenadministratie@tvwaddinxveen.nl

Nieuwe wet opzegging lidmaatschap 

In 2010 is een wetsvoorstel door de 1e kamer aangenomen over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en andere overeenkomsten. Deze wet is 1 december 2011 in werking getreden. Deze nieuwe regelgeving geldt niet voor verenigingen. Volgens de nieuwe wet moeten verenigingen er wel voor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Verenigingen hebben alleen de verplichting hun leden te wijzen op de manier waarop het lidmaatschap kan worden beëindigd en voor welke datum.