G-Tennis

Sinds 2019 zijn er een aantal G-tennissers actief bij onze vereniging. Dit zijn jonge mensen met een beperking. 

Ze krijgen 1x per week les bij Frank van den Berg. 
Wil je je opgeven voor G-tennis, neem dan contact met Frank via vdberg.f@online.nl.

Special Olympics 

In juni zullen deze leden ook mee doen aan de Special Olympics in Den Haag. 

De kosten hiervoor worden vergoed door de sponsoring van de Rotaryclub Waddinxveen.