Afhangen wordt Reserveren

Vanaf 11 mei mag de vereniging weer open voor vrij tennissen en lessen. Dit gaat wel gepaard met de nodige beperkingen en aanpassingen.
Deze worden opgelegd door de richtlijnen van de KNLTB en NOC/NSF.
Verder kijken wij constant samen met bestuur en de Werkgroep Opstarten Vereniging naar de haalbaarheid en de mogelijkheden binnen onze vereniging.

Hier een overzicht van de belangrijkste regels:

Vanaf 11 mei:

- Het is toegestaan voor senioren om met 2 personen op een tennisbaan vrij te tennissen: dus alleen singelen;

- Bij het vrij spelen senioren is er geen direct toezicht op het park en dus ook geen controle of de 1.5 meter afstand wordt gewaarborgd

- Senioren kunnen weer tennislessen volgen. Dit mag met maximaal 4 personen per tennisbaan;
  Tijdens een training is het toegestaan om met vier spelers op een baan te spelen.
  De leraar houdt direct toezicht op de leerlingen en kan daarnaast oefenvormen toepassen waarbij de 1.5 meter afstand wordt gewaarborgd.

- Afhangen dient vanuit huis, online of telefonisch. Dus we werken met reserveringen;

- Reserveringen worden gemaakt in blokken van 60 minuten (50 minuten spelen, 10 minuten vegen en weggaan);

- Reserveren kan maximaal 2 dagen van te voren;

- Door te reserveren en je op het park te begeven, accepteer je automatisch de aangepaste parkregels die gelden vanaf  8 mei 2020;

Aangepaste parkregels:

- Zonder reservering is het niet toegestaan om op het park aanwezig te zijn;

- Op het park houdt een ieder zich aan het opgestelde protocol en gedragsregels;

- Indien een boete wordt opgelegd bij controle (400 euro voor overtreder en 4000 euro voor de vereniging), zal bij verwijtbaar gedrag door niet naleven van de bovenstaande regels het gehele boetebedrag dat opgelegd wordt aan de vereniging ook aan het overtredende lid in rekening worden gebracht; 

Geleidelijk aan willen we opschalen en we streven ernaar om het dubbelen vanaf 1 juni weer mogelijk te maken op de vereniging, dit is afhankelijk van de situatie op de vereniging en de ontwikkeling van het COVID-19 virus.

Werkgroep Opstarten Vereniging en het Bestuur.