Bestuur

Het bestuur heeft als taak met het besturen van de vereniging en wordt door haar vertegenwoordigd. Het bestuur beslist over alles wat niet door de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement is geregeld.

Sinds begin 2019 zijn er twee nieuwe voorzitters: David Purmer en Aart Rietveld. Lees hier het nieuwsartikel terug.
De overige bestuursleden en de bijbehorende verantwoordelijkheden vind je hieronder:

Voorzitter ( duo voorzitterschap )

 

Recreatietennis 

Dhr. D. Purmer
Tel.: 06-42837520

Dhr. A. Rietveld
Tel.: 06-53944015

 

Openstaand

Secretaris

 

Penningmeester 

Miranda de Jong

 

dhr. N. Hoogendoorn
Tel.: 06-18860235

Jeugdzaken

 

PR, Communicatie & Sponsoring 

Jeugdcommissie
T.a.v. Nils van Doorn
jeugd@tvwaddinxveen.nl

 

Dhr. D. Purmer
Tel.: 06-42837520

Barzaken

 

Beheer

Dhr. A. Rietveld
Tel.: 06-53944015

 

Dhr. D. Purmer
Tel.: 06-42837520